Wymiana doświadczeń w edukacji zawodowej w gastronomii i turystyce

Jaka jest sytuacja w sektorze turystyki i gastronomii w Saksonii i w Polsce? Jakie są drogi nauczania danych zawodów? Nasze spotkanie informacyjne, które odbyło się 15.04.2019 r. w schronisku młodzieżowym na Starym Mieście w Görlitz, dało odpowiedzi na te pytania i umożliwiło uczestnikom z Niemiec i z Polski nawiązanie kontaktów. Okazało się, że mimo różnych sposobów kształcenia i szkolenia zawodowego w Niemczech i w Polsce branże obu krajów mają dużo podobieństw. Na przykład zmiany demograficzne i wynikający z nich niedobór stażystów stanowią duże wyzwanie dla saksońsko-polskiego regionu przygranicznego. Tym bardzciej ważne jest opracowanie wspólnych transgranicznych koncepcji. Regiony przygraniczne Saksonii i Polski poszukują uczniów zawodowych przede wszystkim w branży gastronomicznej i turystycznej.

Liczne pytania i ożywione dyskusje pokazały nam, jak ważna jest polsko-niemiecka wymiana doświadczeń i współpraca transgraniczna w tej dziedzinie. Martina Klose z IHK Drezno poinformowała o systemie dualnego szkolenia zawodowego w Saksonii, ścieżkach kariery w gastronomii i turystyce oraz o sytuacji lokalnej. Renata Bech z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (KARR) z Jeleniej Góry przedstawiła sytuację na Dolnym Śląsku i poinformowała o sposobach kształcenia zawodowego w Polsce. W wydarzeniu wzięły udział firmy, placówki edukacyjne, stowarzyszenia i instytucje z Saksonii i Polski.