Śladami polsko-niemieckiej historii: Uczniowie zwiedzają Muzeum Gross Rosen

Aby zrozumieć kulturę i mentalność naszych sąsiadów, trzeba przyjrzeć się wspólnej historii, nawet jeśli zawiera ona trudne rozdziały.

W dniach 08.-09.05.2019 r. 24 uczniów szkoły „Korla Awgust Kocor” z Wittichenau wzięło udział w wycieczce do Krzyżowej i Rogoźnicy.

Uczestnicy odwiedzili obóz koncentracyjny Gross Rosen na terenie dzisiejszej Polski, 60 km na południowy zachód od Wrocławia. Podczas oprowadzenia z przewodnikiem młodzież dowiedziała się o ciężkiej walce o przetrwanie więźniów obozów koncentracyjnych, obejrzała baraki, w których oni przebywali, oraz odwiedziła kamieniołom, w którym więźniowie musieli wykonywać najtrudniejsze czynności fizyczne. Wystawa na terenie obozu skonfrontowała uczestników z wypowiedziami naocznych świadków i zdjęciami nielicznych ocalałych. Ku pamięci ofiar obozu koncentracyjnego Groß Rosen uczniowie złożyli na miejscu bukiet kwiatów.

Po wizycie w obozie odbył się warsztat, który był okazją do refleksji i pogłębienia wiedzy na ten temat.

Grupa nocowała w międzynarodowym domu spotkań młodzieży Fundacji Krzyżowa, byłego majątku rodziny szlacheckiej von Moltke. Podczas zwiedzania posiadłości uczniowie zapoznali się z historią rodziny von Moltke. Przy oglądaniu drzewa genealogicznego uczestnicy dowiedzieli się o liberalnych poglądach rodziny, dzięki którym posiadłość w czasie II wojny światowej odegrała znaczącą rolę wśród niemieckiej opozycji wobec reżimu nazistowskiego- została tajnym miejscem spotkań Kręgu z Krzyżowej.

Dwudniowy wyjazd był dla uczestników poruszającym doświadczeniem. Zwiedzanie autentycznych miejsc historycznych oferuje intensywniejszy dostęp do przeszłości niż jakakolwiek książka historyczna.