Dla przedsiębiorstw

Chcecie nawiązać bliższą współpracę z Niemcami w zakresie edukacji i dokształcania? Skorzystajcie zatem z szansy kooperacji z niemieckimi szkołami zawodowymi z regionu przygranicznego w ramach naszego programu praktyk.

Nasz polsko-niemiecki program staży pozwoli Waszym przedsiębiorstwom na polepszenie współpracy z innymi firmami oraz przyjęcie w ramach czterotygodniowego programu praktyk uczniów niemieckich szkół zawodowych oraz oddelegowanie własnych stażystów do Niemiec.

Niemieccy stażyści odbędą praktyki w Waszych firmach trwające od jednego do czterech tygodni. Zadbamy przy tym o to, żeby dziedziny zawodowe pasowały do Waszych przedsiębiorstw oraz żeby praktykanci posiadali podstawową znajomość języka angielskiego. Niemieccy stażyści pochodzą z Saksonii, kraju związkowego graniczącego z Polską.

Praktykanci oddelegowani z Waszych przedsiębiorstw będą również mogli odbyć czterotygodniowy staż w firmach zlokalizowanych w pobliżu przygranicznego regionu Saksonii. Zostaną one dobrane odpowiednio do obranych przez stażystów kierunków kształcenia. Przed pobytem stażowym w Niemczech przewidziano szkolenia przygotowawcze.

Warunki uczestnictwa

Wasze przedsiębiorstwa znajdują się w położonym blisko granicy województwie dolnośląskim oraz działają w jednej z następujących branży: opieka nad chorymi, gastronomia, turystyka lub rzemiosło.

Koszty i zakwaterowanie

Przejmujemy organizację stażu, zakwaterowania i opieki, koszty noclegu oraz podróży jak i wyżywienia do ustalonej wysokości. Wasze firmy nie ponoszą przy tym żadnych kosztów.

Zgłoszenie uczestnictwa

Chcecie wziąć udział w programie? Wystarczy zameldować się online lub skontaktować się z nami telefonicznie.

Zgłoszenie przedsiębiorstwa

Realizowany przez

Wspierany przez / Partnerzy

Deutsch-Polnische Kooperationsbörse Bildungswerk Sachsen
Semper Avanti
Interreg Polen-Sachsen
IHK Dresden