Praktyki pielęgniarskie w styczniu i lutym 2020 r.

Rok 2019 dużymi krokami zbliża się ku końcowi. Oznacza to, że rozpoczęliśmy przygotowania inicjatyw, które odbędą się w przyszłym roku.

W dniu 27.11.2019 r. nasz zespół projektowy spotkał się z przedstawicielkami Medycznej Szkoły Policealnej Awangarda ze Zgorzelca oraz z pracownikami Kliniki w Radebeul. W ramach projektu klinika zapewni 8 miejsc stażowych dla polskich uczniów kierunku opiekun medyczny.  Stażyści uzyskają wgląd w swoją branżę w sąsiednim kraju i zdobędą kompetencje międzykulturowe.

Cieszymy się na obiecującą współpracę.