Sachsen Polen grenzübergreifendes Praktikumsprogramm, Deutsch-Polnisches Praktikums-und Vernetzungsprogramm

Poznaj Kraj Sąsiada!

Nasz polsko-niemiecki program staży i budowania sieci kontaktów jest realizowany od 1 sierpnia 2017 r. Uczniowie szkół zawodowych z polsko-niemieckiego pogranicza mogą podczas czterotygodniowego stażu w kraju sąsiednim poznać nową kulturę i język raz zebrać ważne doświadczenia zawodowe. Jednocześnie przedsiębiorstwa dolnośląskie i saksońskie mogą nawiązać bliższą współpracę. Projekt jest finansowany w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Zainteresowane szkoły zawodowe, uczniów i firmy zapraszamy do kontaktu z nami.