• Unternehmen - Przedsiębiorstwa

O projekcie

Polsko-saksoński region przygraniczny kryje w sobie duży potencjał. Gdzie jeszcze można – bez konieczności odbycia dalekiej podróży – zebrać doświadczenie zagraniczne, kompetencje językowe i wiedzę międzykulturową a nawet zrealizować projekt współpracy europejskiej? Projekt „Entdecke Dein Nachbarland! – Poznaj Kraj Sąsiada!“ wykorzystuje ten potencjał. Z jednej strony oferuje transgraniczny program staży w polsko-saksońskim regionie przygranicznym, z drugiej strony stwarza możliwości tworzenia sieci kontaktów, co przyczynia się do wzmocnienia współpracy na pograniczu polsko-saksońskim. Projekt skierowany jest do młodych ludzi, osób zajmujących się kształceniem oraz przedsiębiorstw z przygranicznego regionu Polski i Saksonii. Celem projektu jest poprawa współpracy w zakresie kształcenia i dokształcania na pograniczu posko-saksońskim oraz przystosowanie młodzieży do szczególnych międzykulturowych potrzeb transgranicznego rynku pracy.

Program praktyk

W programie staży mogą wziąć udział zarówno przedsiębiorstwa z Dolnego Śląska, prowadzące działalność w zakresie opieki nad chorymi, rzemiosła, turystyki lub gastronomii jak i stażyści tych branży zawodowych. W ramach naszego projektu pośredniczymy w wymianie stażystów i zapewniamy im miejsca w niemieckim zakładzie pracy. Dolnośląskie firmy mogą poza tym zatrudnić niemieckich praktykantów w swoich zakładach. Staże odbywają się w firmach związanych z kształceniem zawodowym i odpowiednio dobranych do kierunków kształcenia szkół zawodowych. Minimalny wiek uczestników to 16 lat; wymagana jest podstawowa znajomość języka niemieckiego.

Nie pobierana jest opłata za udział w projekcie a firmy przyjmujące niemieckich stażystów nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych. To my ponosimy koszty podróży, noclegu i wyżywienia do określonej kwoty oraz przejmujemy organizację zakwaterowania i opieki. Stażystom przydzielony zostanie na miejscu stały opiekun lub osoba kontaktowa. Przed praktykami przewidziano warsztaty towarzyszące, przygotowujące do konkretnego stażu. Każdego roku organizujemy również polsko-niemieckie spotkanie młodzieży dla wszystkich stażystów uczestniczących w projekcie.

Wycieczki

W ramach naszego projektu oferujemy uczniom w Polsce wycieczki do Saksonii, aby lepiej poznać kraj sąsiada. Oferty są niskoprogowe i ze względu na potrzeby uczniów. Projekt jest skierowany do uczniów zawodowych jak do uczniów liceum od 15 lat. Projekt chciałby zachęcić młodzież do ropoznania kraju sąsiada i rozwijać nowe kompetencje. Pod hasłem „Poznaj swoje umietności ­ – kształcenie zawodowe bez granic“, „Poznaj wspólną historię“ i „Poznaj wspólną kulturę“ można odwiedzić (zależnie do wydiału) przedsiębiorstwa, przedskole i inne instytucje w regionie przygranicznym. Chętnie dostosujemy program do Państwa potrzeb. Wycieczki są bezpłatne i zawierają transfer, organizację, program, wyżywienie i nocleg (w razie potrzeby).

Oferty nawiązania współpracy w polsko-saksońskim regionie przygranicznym

W ramach projektu przewidziano również polsko-niemieckie giełdy kooperacji oraz warsztaty służące nawiązaniu współpracy dla przedsiębiorstw, placówek edukacyjnych i stowarzyszeń w celu wzmocnienia współpracy transgranicznej w zakresie kształcenia i dokształcania między Polską i Saksonią. Polsko-niemieckie giełdy kooperacyjne odbywać się będą dwa razy w roku na pograniczu Dolnego Śląska i Saksonii. Ponadto na naszej stronie nternetowej znaleźć można internetową giełdę kooperacji, w ramach której możliwe jest zgłaszanie własnych projektów oraz zapytań dotyczących współpracy. Oprócz tego organizujemy warsztaty poświęcone ważnym tematom związanym z współpracą transgraniczną między Polską i Saksonią. Więcej informacji na temat bieżących wydarzeń można znaleźć tutaj.

Realizowany przez

Wspierany przez / Partnerzy

Deutsch-Polnische Kooperationsbörse Bildungswerk Sachsen
Semper Avanti
Interreg Polen-Sachsen
IHK Dresden