Semper Avanti

  Stowarzyszenie Semper Avanti powstało w 2001 roku. Jego działania koncentrują się na wspieraniu rozwoju i udziału młodzieży w następujących akcjach:

  • Młodzież i Tolerancja: głównym obszarem działania jest wspomaganie wolontariatu europejskiego. Semper Avanti to jedna z największych organizacji przyjmujących wolontariuszy w Polsce. Z udziałem wolontariuszy organizowane są co roku warsztaty dla ponad 6000 osób, na takie tematy jak różnorodność kulturowa i prawa człowieka. Podejmowane działania mają doprowadzić do wzrostu tolerancji i kompetencji międzykulturowych wśród młodych ludzi.
  • Młodzież i Demokracja: Semper Avanti promuje demokratyczny udział młodzieży w społeczeństwie, aktywnie przy tym wspierając Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego oraz rady młodzieżowe w powiatach i gminach Dolnego Śląska. Ponadto stowarzyszenie organizuje seminaria poświęcone demokracji oraz regionalne i międzynarodowe konferencje dotyczące polityki młodzieżowej.
  • Młodzież i Rynek Pracy: już od wielu lat Semper Avanti realizuje wspólnie z licznymi szkołami w Polsce projekty wspierające mobilność zawodową uczniów, m.in. w ramach programu Erasmus+ (wcześniej Leonardo da Vinci). Każdego roku ponad 300 uczniów uczestniczy w projektach wymiany organizowanych przez stowarzyszenie.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie http://semperavanti.org/en/

  Terminy

  Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży

  24. lipca 2019 - 31. lipca 2019

  Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży

  W malowniczej Krzyżowej, 55 km na południowy zachód od Wrocławia, odbędzie się od 24. do 31. lipca 2019 r. nasze polsko-niemieckie spotkanie młodzieży. Pod hasłem „Poznaj Kraj Sąsiada!“ na uczestników w wieku od 14 do 19 lat czeka ciekawy program. Młodzież z Polski i z Niemiec będzie wspólnie odkrywać region, przedstawiać sobie na wzajem swoją […]

  Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e.V.

  Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e.V. jest ponadpartyjną organizacją użyteczności publicznej działającą od 1995 r. na rzecz edukacji obywatelskiej.

  Działania edukacyjne stowarzyszenia – aktywnego przede wszystkim w krajach związkowych Saksonii, Saksonii-Anhalt i Turyngii oraz na płaszczyźnie europejskiej – skupiają się na wspieraniu współżycia europejskiego oraz demokratycznego udziału obywateli i obywatelek.

  Ważnym elementem pracy stowarzyszenia są projekty na rzecz edukacji demokratycznej młodzieży: Bildungswerk Sachsen oferuje w ramach programu „Różnorodność życia – miłość dla tolerancji” warsztaty tolerancji i demokracji w szkołach oraz moderowane rozmowy ze świadkami czasu na temat ruchu obywatelskiego w NRD i pokojowej rewolucji. W ramach cyklu „Demokracja na żywo” stowarzyszenie organizuje seminaria parlamentarne dla uczniów połączone z wycieczkami do Budestagu i parlamentów krajów związkowych. Stowarzyszenie realizuje również projekt pilotażowy w Saksonii „Młodzi reporterzy na miejscu – razem na rzecz demokracji i przeciwko ksenofobii”.

  Inną ważną dziedziną działalności są projekty promujące społeczną i kulturalną wymianę młodzieży w Europie. Bildungswerk Sachsen organizuje regularnie spotkania młodzieży oraz polsko-niemieckie projekty spotkań i wymiany, m.in. projekt „Stereotypowo? – Spotkanie młodzieży na rzecz otwartości i tolerancji” zrealizowany w lipcu 2017 r. w Saksonii.

  Ponadto stowarzyszenie prowadzi szkolenia dla multiplikatorów, europejskie seminaria oraz wycieczki edukacyjne i podróże studyjne zorientowane na konkretne grupy docelowe, do krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji Przedniej.

  Więcej informacji na stronie: www-dg-bildungswerksachsen.org

  Realizowany przez

  Wspierany przez / Partnerzy

  Deutsch-Polnische Kooperationsbörse Bildungswerk Sachsen
  Semper Avanti
  Interreg Polen-Sachsen
  IHK Dresden