Semper Avanti

  Stowarzyszenie Semper Avanti powstało w 2001 roku. Jego działania koncentrują się na wspieraniu rozwoju i udziału młodzieży w następujących akcjach:

  • Młodzież i Tolerancja: głównym obszarem działania jest wspomaganie wolontariatu europejskiego. Semper Avanti to jedna z największych organizacji przyjmujących wolontariuszy w Polsce. Z udziałem wolontariuszy organizowane są co roku warsztaty dla ponad 6000 osób, na takie tematy jak różnorodność kulturowa i prawa człowieka. Podejmowane działania mają doprowadzić do wzrostu tolerancji i kompetencji międzykulturowych wśród młodych ludzi.
  • Młodzież i Demokracja: Semper Avanti promuje demokratyczny udział młodzieży w społeczeństwie, aktywnie przy tym wspierając Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego oraz rady młodzieżowe w powiatach i gminach Dolnego Śląska. Ponadto stowarzyszenie organizuje seminaria poświęcone demokracji oraz regionalne i międzynarodowe konferencje dotyczące polityki młodzieżowej.
  • Młodzież i Rynek Pracy: już od wielu lat Semper Avanti realizuje wspólnie z licznymi szkołami w Polsce projekty wspierające mobilność zawodową uczniów, m.in. w ramach programu Erasmus+ (wcześniej Leonardo da Vinci). Każdego roku ponad 300 uczniów uczestniczy w projektach wymiany organizowanych przez stowarzyszenie.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie http://semperavanti.org/en/

  Terminy

  There are no upcoming events.

  Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e.V.

  Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e.V. jest ponadpartyjną organizacją użyteczności publicznej działającą od 1995 r. na rzecz edukacji obywatelskiej.

  Działania edukacyjne stowarzyszenia – aktywnego przede wszystkim w krajach związkowych Saksonii, Saksonii-Anhalt i Turyngii oraz na płaszczyźnie europejskiej – skupiają się na wspieraniu współżycia europejskiego oraz demokratycznego udziału obywateli i obywatelek.

  Ważnym elementem pracy stowarzyszenia są projekty na rzecz edukacji demokratycznej młodzieży: Bildungswerk Sachsen oferuje w ramach programu „Różnorodność życia – miłość dla tolerancji” warsztaty tolerancji i demokracji w szkołach oraz moderowane rozmowy ze świadkami czasu na temat ruchu obywatelskiego w NRD i pokojowej rewolucji. W ramach cyklu „Demokracja na żywo” stowarzyszenie organizuje seminaria parlamentarne dla uczniów połączone z wycieczkami do Budestagu i parlamentów krajów związkowych. Stowarzyszenie realizuje również projekt pilotażowy w Saksonii „Młodzi reporterzy na miejscu – razem na rzecz demokracji i przeciwko ksenofobii”.

  Inną ważną dziedziną działalności są projekty promujące społeczną i kulturalną wymianę młodzieży w Europie. Bildungswerk Sachsen organizuje regularnie spotkania młodzieży oraz polsko-niemieckie projekty spotkań i wymiany, m.in. projekt „Stereotypowo? – Spotkanie młodzieży na rzecz otwartości i tolerancji” zrealizowany w lipcu 2017 r. w Saksonii.

  Ponadto stowarzyszenie prowadzi szkolenia dla multiplikatorów, europejskie seminaria oraz wycieczki edukacyjne i podróże studyjne zorientowane na konkretne grupy docelowe, do krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji Przedniej.

  Więcej informacji na stronie: www-dg-bildungswerksachsen.org

  Realizowany przez

  Wspierany przez / Partnerzy

  Deutsch-Polnische Kooperationsbörse Bildungswerk Sachsen
  Semper Avanti
  Interreg Polen-Sachsen
  IHK Dresden