Kontakt

Chcecie więcej dowiedzieć się o naszym projekcie, macie sugestie lub pytania?

Oto nasze dane kontaktowe:

Osoby kontaktowe w spr. projektu realizowanego w Saksonii

Marta Tarasewicz

Marta Tarasewicz

Kierownik projektu
Dominik Fischer

Dominik Fischer

Koordynator projektu
Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e. V.

Haus des Buches
Gerichtsweg 28
04103 Leipzig

+49 341 9954440

+49 341 9954441

info@dg-bildungswerksachsen.org

Osoby kontaktowe w spr. projektu realizowanego w Polsce (województwo dolnośląskie)

Przemysław Pańko

Przemysław Pańko

Giełdy kooperacji

p.panko@
semperavanti.org

+48 576 243 866

Anna Paprocka-Pańko

Anna Paprocka-Pańko

Przyjmowanie i oddelegowywanie praktykantów
Marcin Skocz

Marcin Skocz

Zarządzanie projektem

Jak dotrzeć do nas we Wrocławiu

Semper Avanti

pl. Św. Macieja 5, II p.
50-244 Wrocław

+48 717 585 052

+49 341 9954441

info@semperavanti.org

Realizowany przez

Wspierany przez / Partnerzy

Deutsch-Polnische Kooperationsbörse Bildungswerk Sachsen
Semper Avanti
Interreg Polen-Sachsen
IHK Dresden