Inspirująca wymiana doświadczeń na temat zawodów medycznych i pielęgniarstwa

Jak wygląda sytuacja zawodów medycznych i pielęgniarskich w kraju sąsiednim? Jakie są drogi nauczania danych zawodów? Na naszym polsko-niemieckim warsztacie informacyjnym, który odbył się 08.11.2018 w Bibliotece Miejskiej w Görlitz, uczestnicy poznali odpowiedzi na te pytania oraz mieli okazję porozmawiać o możliwościach kooperacji. Znaczenie i potrzebę polsko-niemieckiej wymiany zdań i nawiązywania transgranicznych kontaktów podkreśliły liczne pytania i żywe dyskusje. Juliane Träbert z projektu IQ-Netzwerk Saksonia przedstawiła możliwości uznania wykształcenia zagranicznego a Małgorzata Kociuba, doradzca Eures Urzędu Pracy w Jeleniej Górze poinformowała gości o możliwościach wykształcenia w branży pielęgniarskiej i medycznej. Poza szkołami zawodowymi i szkołami wyższymi w spotkaniu wzięły udział także firmy z danej branży.