Impressum

Informacje zgodnie z § 5 TMG (Ustawy o mediach elektronicznych):
Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e. V.
Gerichtsweg 28
Haus des Buches
04103 Leipzig

Reprezentowany przez zarząd::
Katharina Landgraf (przewodniczący zarządu, Hans-Heinrich Deicke (zastępca przewodniczącego zarządu), Gisela Kallenbach, Dr. Johannes Hähle, Holger Mann (właściciel)

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 341 995 44 40
Faks: +49 (0) 341 995 44 41
E-Mail: info@dg-bildungswerksachsen.org

Wpis do rejestru:
Wpis do rejestru stowarzyszeń.
Sąd prowadzący rejestr: sąd rejonowy w Lipsku
Numer w rejestrze: VR 2550

Za treść odpowiada zgodnie z § 55 ust. 2 RStV
(Ustawa państwowa o radiu i mediach elektronicznych):

Dr. Rüdiger Frey (dyrektor zarządzający)
Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e. V.
Haus des Buches
Gerichtsweg 28
04103 Leipzig

Odpowiedzialność za przedstawiane treści:
Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z § 7 ust. 1 TMG za własne treści umieszczone na niniejszych stronach internetowych zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak zobowiązani jako dostawca usług do nadzorowania przekazywanych lub przechowywanych obcych informacji ani do badania okoliczności wskazujących na działania niezgodne z prawem. Obowiązki w zakresie usuwania lub blokowania wykorzystywania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Pociągnięcie do odpowiedzialności w tym zakresie jest jednak możliwe dopiero od momentu dowiedzenia się o popełnieniu konkretnego naruszenia. W przypadku dowiedzenia się o takim naruszeniu prawa, niepożądane treści zostaną niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za linki:
Nasza oferta zawiera linki prowadzące do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treści nie mamy wpływu. Dlatego też nie możemy przejąć odpowiedzialności za wspomniane treści zewnętrzne. Odpowiedzialność za zawartość stron, do których prowadzą linki, ponosi każdorazowo usługodawca albo operator tych stron. Strony, do których prowadzą linki, zostały w momencie podłączenia sprawdzone pod kątem ewentualnego naruszenia obowiązujacego prawa. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie podłączenia. Nie można jednak oczekiwać stałej kontroli zawartości stron, do których prowadzą linki, bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. W przypadku dowiedzenia się o jakimkolwiek naruszeniu prawa, takie linki zostaną natychmiast usunięte.

Webconcept i Corporate Design:
Conwords Webworks / Aurélie Fyferling