Impresje z giełdy kooperacyjnej 03. i 05.06.2020 r.

Pomimo aktualnych ograniczeń spowodowanych koronawirusem działamy dalej i  angażujemy się na rzecz regionu przygranicznego. Ponieważ klasyczne spotkania transgraniczne nie są w tej chwili możliwe, kontynuujemy nasze wzdarzenia zdalnie.

03. i 05.06.2020 odbyła się dwuczęściowa giełda kooperacyjna w zakresie zawodów pielęgniarskich oraz medycznych.

Uczestnicy zapoznali się ze specyfiką kształcenia zawodowego w krajach sąsiednich oraz dowiedzieli się o perspektywach współpracy transgranicznej w branży medycznej i pielęgniarskiej.

Ważnym tematem było znaczenie znajomości języków obcych dla transgranicznej współpracy oraz tworzenia długotrwałych perspektyw zawodowych. Giełdę wzbogacił krótki branżowy warsztat językowy, mający na celu zachęcenie uczestników do nauki języka kraju sąsiedniego.

Dziękujemy uczestnikom oraz referentce za udane wydarzenie.