Giełda kooperacyjna w formie online

W poniedziałek 28.09.2020 r. z mieliśmy okazję kontynuować  polsko-niemiecki cykl wydarzeń pod tytułem „Wspólnie dla regionu”. Zorganizowaliśmy polsko-niemiecką giełdę kooperacyjną w formie seminarium online. Podczas spotkania na temat „Zawodów związanych z kształceniem farmaceutycznym w Niemczech i w Polsce – Wymiana między placówkami edukacyjnymi i przedsiębiorstwami w regionie przygranicznym” uczestnicy mieli okazję zapoznać się z różnicami w kształceniu zawodowym w obu krajach sąsiadujących oraz odkryć nowe perspektywy współpracy. Krótkie wystąpienia dały słuchaczom możliwość zdobycia wiedzy na temat systemów edukacyjnych w krajach sąsiednich z ich podobieństwami i różnicami, a następnie wymiany doświadczeń. Jednocześnie wydarzenie to stworzyło przestrzeń dla fachowego dialogu międzykulturowego i tworzenia transgranicznych sieci kontaktów.

Ponieważ dobre partnerstwo opiera się na języku, wydarzenie zaoferowało uczestnikom krótki warsztat poświęcony profesjonalnej komunikacji i terminologii farmaceutycznej.