Polsko-niemieckie perspektywy w opiece zdrowotnej i pielęgniarstwie

Date: 8. listopada 2018
Time: 0:00 - 0:00
Location: Biblioteka Miejska w Görlitz

Warsztat informacyjny zorganiozowany jest we współpracy z konsultantami Eures z Urzędu Pracy w Bautzen/Jelenia Góra oraz IQ-Netzwerk Sachsen.

Program obejmuje wykłady na temat struktury polskiego i niemieckiego systemu edukacyjnego, uznawania dyplomów ukończenia szkół związanych z opieką zdrowotną i pielęgniarstwem oraz przykłady praktyczne.

Ponadto nasze spotkanie umożliwi polskim i niemieckim firmom oraz placówkom edukacyjnym z sektora opieki zdrowotnej i pielęgniarstwa nawiązanie współpracy transgranicznej.

Zapewnione zostanie wsparcie tłumacza na miejscu.