Wydarzenie Roczne INTERREG

W dniu 26.9 wzieliśmy udział w wydarzeniu rocznym Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 pt. „Edukacja transgraniczna- inwestycja, która procentuje”. W auli Augustum-Annen-Gymnasium (szkoła z profilem dwujęzycznym-dwunarodowmy) odbyły się ciekawe odczyty na temat programu Interregu. Wzieliśmy udział w dyskusji panelowej, w której była rozmowa o doświadczeniach projektu a różnych o możliwościach modyfikacjnych w przyszłości. Poza tym mogliśmy prezentować nasz projekt na małym stoisku i porozomawiać z innymi projektami. Zabieramy wiele rozomów, nowe pomysły i kontakty. Dziękujęmy za zaproszenie!

„Poznaj Kraj Sąsiada!” jako projekt „best practice”

W dniu 18.09. przedstawiliśmy nasz projekt jako „best practice” na rocznej konferencji programu Interreg VA w Szczecinie. Program wspiera współpracę pomiędzy Meklenburgią – Pomorzem Przednym, Brandenburgią i Polską i jest odpowiednikiem programu kooperacyjnego Interreg Polska-Saksonia. Nawiązaliśmy kontakty, wymieniliśmy doświadczenia z organizatorami i politykami oraz poznaliśmy przepiękny Szczecin i zalew Szczeciński. Ponadto kibicowaliśmy rowerzystom rajdu rowerowego Tour de Interreg, którzy po ponad 500 kilometrach transgranicznego przejazdu z południowej części granicy polsko – niemieckiej nad Morze Bałtyckie w dniu 18.09. startowali na ostatny etap. Zaproszenie jako projekt „best practice” cieszyło nas bardzo i zmotywowało nas do dalszego działania. W przyszłości planujemy dalsze kooperacje z innymi projektami ponadgranicznymi polsko-niemieckimi.